Van zondag 1 juni

tot 1 september 2014

Kunst beroert

“Kunst beroert, laat ons toe op
een andere manier naar dingen te kijken. Het verrast en overrompelt ons en creëert gemeenschap, het maakt verbindingen. En zoals CIRO op zoek gaat naar de beste behandeling voor de patiënt met een complex chronische ziekte, zo gaat de kunstenaar op zoek naar het onaannemelijke.

CIRO wil de complexiteit van een chronische ziekte beter begrijpen en de patiënt een behandeling bieden die er toe doet. Het betekent nooit tevreden zijn, het betekent blijven zoeken naar nieuwe en betere oplossingen, het betekent vooral anders kijken. Anders kijken binnen een zorgstelsel, een systeem binnen een systeem, vastgevroren in de waan van de dag. Het onderscheidend vermogen zoeken in details, innovatie, het is de kunstenaar die durft en zich niet laat verplichten om zomaar naar eender welke kunsttheorie te luisteren. In een tijd waarin de academische wereld steeds meer afhankelijk wordt gemaakt van marktmechanismen, biedt kunst vandaag nog ruimte voor onbevangen reflectie. Kunst kan een ‘humuslaag’ zijn voor vernieuwing en creativiteit”.

Posted by:raphaeldebois.be